Τηλεφωνική Συμβουλευτική

Τηλεφωνική Συμβουλευτική

Τηλεφωνική Συμβουλευτική

Μια καλή ιδέα το τηλέφωνο

H τηλεφωνική συμβουλευτική αναδεικνύεται από τις σύγχρονες έρευνες ως μια εξίσου αποτελεσματική πρακτική συμβουλευτικής στήριξης.

Λαμβάνοντας υπόψη σοβαρούς περιορισμούς μετακίνησης και κόστους συνεδρίας, σε αντίθεση με τις δια ζώσης συνεδρίες, η τηλεφωνική συμβουλευτική επιλέγεται πολλές φορές και ιδιαίτερα σε ψυχοπιεστικές περιόδους μεγάλης έντασης και πίεσης. Η αναζήτηση  βοήθειας μέσω μιας τηλεφωνικής συζήτησης με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, πολλές φορές συμβάλλει στο να αμβλυνθεί το στίγμα και η αμηχανία που κάποιοι αισθάνονται αναζητώντας τη βοήθεια ενός συμβούλου. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για συνεδρίες σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, όπως αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί.