Συμβουλευτική & Ανάλυση Μέσω Skype

Συμβουλευτική & ανάλυση μέσω Skype

Συμβουλευτική & Ανάλυση Μέσω Skype

Συγχρονισμένοι με το σύγχρονο

Με εικόνα και ήχο, διαδικτυακά, μέσω skype, γίνεται δυνατή μια συνάντηση που ίσως δεν θα ήταν αλλιώς δυνατόν να συμβεί. Μια ασφαλής και αναγνωρισμένη μέθοδος συμβουλευτικής συνάντησης, που στηρίζεται και σε κώδικες τεχνολογικής επικοινωνίας. Διευκολύνει στο θέμα της απόστασης και του χρόνου μετακίνησης και ακολουθεί ίσως μια ενέργεια επικοινωνίας με την οθόνη, πολύ συνηθισμένη στη σύγχρονη γενιά.