Συμβουλευτική Μέσω Email

Συμβουλευτική μέσω email

Συμβουλευτική Μέσω Email

Σαν τον παλιό καλό καιρό

Η συμβουλευτική μέσω email δεν συνηθίζεται στη χώρα μας, όμως αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική στο διεθνή χώρο ψυχολογικής στήριξης. Δίνοντας μια μηνιαία συνδρομή, ο συμβουλευόμενος/η έχει τη δυνατότητα να αλληλογραφεί με τη σύμβουλο, πάνω σε θέματα που τον/την απασχολούν. 

Με τον τρόπο ατυτό αναπτύσσεται μια δυνατότητα, μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων, να βιώσει διαφορετικά τα δεδομένα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που προκύπτουν καθημερινά. Η δυνατότητα να γράψει κάποιος, ακούγοντας τη φωνή του, χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου μπορεί να λειτουργησει πολύ βοηθητικά και να δώσει την ευκαιρία για ένα νέο σχετίζεσθαι τόσο με τον άλλον όσο και με τον εαυτό του τον ίδιο. Η αίσθηση της συμβουλευτικής δια αλληλογραφίας, προσομοιάζει με το παλιό ημερολόγιο, που γεμίζει με νέες εμπειρίες από το ταξίδι του, μέσω της συμβουλευτικής.