Συμβουλευτική Ζευγαριού Και Οικογένειας

Συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας

Συμβουλευτική Ζευγαριού Και Οικογένειας

Δημιουργώντας ένα νέο ”μαζί”

Η συμβουλετυική ζευγαριού και οικογένειας αντλεί τα βασικότερα εργαλεία της από το χώρο της συστημικής σχολής. Η κάθε συμπεριφορά και αντίδραση του κάθε μέλους της οικογένειας, ανήκει στο περιβάλλον μέσα στο οποίο διαδραματίζεται και διαμορφώνεται δυναμικά από την συνεχή αλληλεπίδραση των μελών. 

Αναζητώντας η οικογένεια στήριξη,  δημιουργεί μια ευκαιρία ανοίγματος. Ενός ανοίγματος που δίνει τη δυνατότητα, να νιώσουν τα μέλη της, πώς το κλίμα τελικά της οικογένειας διαμορφώνεται από τη συνάντηση διαφορετικών βιωμάτων από το παρελθόν, αλλά και διαφορετικών αναγκών και προσδοκιών, ανάλογα με την εκάστοτε μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται το κάθε μέλος αλλά και όλοι μαζί. Μια ευκαιρία λοιπόν, να ακουστούν όλες οι φωνές, όλοι οι τόνοι και οι ήχοι, προς μια νέα σύνθεση και εκτέλεση. Προς μια νέα δημιουργία!