Ατομική Δια ζώσης Συμβουλευτική & Ανάλυση

Ατομική Δια ζώσης Συμβουλευτική & Ανάλυση

Ατομική Δια Ζώσης Συμβουλευτική

Μια νέα εμπειρία

Στις δια ζώσεις συναντήσεις συμβουλευτικής και ανάλυσης, έρχεται κάποιος που αναζητά να φωτίσει με έναν άλλο τρόπο τις εμπειρίες του. Να νοηματοδοτήσει τις καταστάσεις και τα επίπονα εμπόδια που συναντά στο δρόμο του. Ένα νόημα που του δίνεται η δυνατότητα αντί να το ανακαλύψει, να το δημιουργήσει και με αυτόν τον τρόπο να αισθανθεί όλα τα συναισθήματα που συνοδεύουν αυτή τη δημιουργία.

Τα αιτήματα με αφορμή τα οποία αναζητούν βοήθεια οι άνθρωποι, μπορεί έτσι να γίνουν σταθμοί στη ζωή τους και μια ευκαιρία να αποκτήσουν μια νέα εμπειρία, με έναν τρόπο να ξαναγνωρίσουν τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους και να ξαναδούν τα βιώματα του παρελθόντος με μια νέα οπτική. Με μια οπτική που προκύπτει αβίαστα και φυσιολογικά από το βιωμένο συναίσθημα του εδώ και τώρα.